Oferujemy drewno suszone w suszarni do wilgotności 8-10 procent.

Dzięki procesowi suszenia kupują Państwo czystą masę drewna, bez zanieczyszczeń i uzyskują sto procent kaloryczności podczas spalania.

INFORMACJA O DREWNIE OFEROWANYM DO SPRZEDAŻY

Drewno jako paliwo

Mimo, że drewno jest najstarszym znanym ludzkości materiałem opałowym nie każdy zna jego zalety. Spalanie drewna w odpowiedniej temperaturze dochodzącej do 1200 °C (proces suchej destylacji – piroliza) ogranicza w dużym stopniu ilość szkodliwych substancji zawartych w spalinach oraz redukuje ilość popiołu (ok. 0,5% masy spalanego wkładu). Istotną zaletą jest fakt, że drewno jest materiałem odnawialnym i zawiera część energii słonecznej zmagazynowanej dzięki procesowi fotosyntezy odbywającemu się podczas wzrostu drzewa. Jako ciekawostkę można przytoczyć informację, że energia wykorzystywana do procesu fotosyntezy przez światowe zasoby leśne około dziesięciokrotnie przewyższa ilość energii generowanej przy spalaniu ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla kamiennego. Popiół powstający po spaleniu drewna jest pełnowartościowym nawozem naturalnym. Ważnym aspektem ekologicznym jest praktycznie zerowy bilans CO2. Ilość emitowanego w spalinach dwutlenku węgla jest bardzo zbliżona do ilości tego gazu pochłoniętego w czasie wzrostu rośliny.

Wartości opałowe

Jak widzimy w poniższej tabeli (Gęstości różnych kawałków drewna) wilgotność drewna ma duży wpływ na jego kaloryczność, a co za tym idzie na zużycie opału w sezonie. Łatwo to wytłumaczyć jeśli uświadomimy sobie, że przed spaleniem drewna duża część energii musi zostać przeznaczona na odparowanie wody w nim zawartej. Przykładowo świeżo ścięta sosna ma gęstość 700 kg/m3, natomiast w stanie całkowicie suchym jej gęstość wynosi 480 kg/m3. Różnica ok. 220 l wody musi zostać podgrzana powyżej 100 °C i zamieniona w parę wodną w przypadku palenia mokrym drewnem. Duża ilość pary wodnej w spalinach wpływa niekorzystnie na układ wymiennikowy kotła oraz na komin zwiększając osiadanie zanieczyszczeń. Reasumując: – wilgotność drewna przeznaczonego jako opał nie powinna przekraczać 25%, a optymalnie powinna mieścić się w granicach 10-18%.

Porównanie wartości opałowych podstawowych paliw

Paliwo Wartość opałowa [MJ/kg]
Lekki olej opałowy 42,00
Gaz ziemny GZ-50 37,00
Węgiel kamienny 31,00
Koks 28,50
Węgiel brunatny 15,00
Drewno (suche) 15,00

Gęstości różnych gatunków drewna

Gatunki drewna Gęstość drewna świeżo ściętego [kg/m3] Gęstość drewna całkowicie suchego [kg/m3]
Iglaste
Sosna 700 480
Modrzew 760 600
Świerk 740 430
Jodła 1000 450
Liściaste
Dąb 1080 710
Wiąz 950 680
Jesion 920 750
Buk 990 730
Grab 1080 830
Olcha 690 530
Brzoza 750 650
Klon 870 660
Lipa 730 530

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1Ile drewna potrzebuję do ogrzania mojego domu ?

Dzięki nowoczesnym technologiom materiałowym oraz zaawansowanej elektronice proces spalania drewna możemy w dużym stopniu kontrolować uzyskując wysokie sprawności kotłów powyżej 90%.

Możemy przyjąć zużycie drewna opałowego w sezonie grzewczym jako 1mp (metr przestrzenny)drewna na 1kW mocy zainstalowanego kotła grzewczego, tak więc kocioł 25kW zużyje do 25mp drewna na sezon grzewczy.

2Co to jest jeden metr przestrzenny drewna?

Jeden metr przestrzenny drewna, to porcja luźno ułożonego drewna wraz z wolnymi przestrzeniami pomiędzy kawałkami, zajmująca objętość 1m3. Drewno wrzucone luzem w objętość 1m3, to jedynie 0,60 metra przestrzennego, bowiem należy tu zastosować współczynnik przeliczeniowy 0,60 czego niektórzy nieuczciwi sprzedawcy nie stosują i podają, że jest to też jeden metr przestrzenny drewna, a w rzeczywistości sprzedają 0,60 metra przestrzennego drewna za cenę jednego metra. Pamiętajmy o tym przy zakupie drewna sprzedawanego luzem na przyczepach i samochodach, bo przeświadczenie, że kupiliśmy tanio drewno bez zastosowania współczynnika przeliczeniowego to tylko bajki dla naiwnych kupujących.

3Jaka powinna byś wilgotność drewna przeznaczonego do spalania?

Aby uzyskać właściwy efekt ekonomiczny i bezawaryjną pracę kotła, do spalania należy używać drewno suche. Wilgotne drewno ma znacznie mniejszą wartość opałową od drewna suchego, a duże ilości pary wodnej w spalinach mogą wpływać niekorzystnie na kocioł i komin. Do spalania powinno się więc stosować drewno sezonowane kilka lat, a najlepiej suszone w suszarni o ile takie jest w sprzedaży, mające ok. 20% wilgotności.

Jak z powyższych opisów wynika, drewno użyte do spalania powinno być odpowiednio wysuszone, bowiem mokre i źle wysuszone drewno daje więcej dymu niż ciepła. Użycie zbyt wilgotnego drewna powoduje obniżenie temperatury spalania, a wytwarzana para wodna sprzyja osadzaniu się sadzy i innych zanieczyszczeń z drewna w kominku, /piecu/ i przewodach kominowych. Oferowane Państwu suche drewno kominkowe i opałowe suszone w suszarni, po sezonowaniu powietrznym, jak na zdjęciach w galerii, poddane jest następnie obróbce termicznej w suszarni w temperaturze do 70 stopni Celsjusza, gdzie wraz z parą wodną wyrzucane są wszystkie kwasy, soki i zanieczyszczenia znajdujące się w drewnie. Drewno suszone jest do wilgotności 8-10%, by podczas składowania wilgotność drewna nie przekroczyła wilgotności wymaganej w normie tj. powyżej 20%. Dzięki temu procesowi kupują Państwo czystą masę drewna bez zanieczyszczeń i uzyskują sto procent kaloryczności spalanego drewna.