Suszone w suszarni – cena: 670 zł/mp

Opakowanie: 0,040 mp – cena: 30 zł