Niesortowane (końcówki drobne) – cena: 100 zł/mp

Końcówki klocki – cena: 180 zł/mp

Sezonowane, cięte na długość 30cm – cena: 260 zł/mp

Sezonowane, cięte na długość 25cm – cena: 280 zł/mp

Sezonowane, sortowane, cięte na długość 30cm – cena: 280 zł/mp

Sezonowane, sortowane, cięte na długość 25cm – cena: 300 zł/mp