Suszone w suszarni – cena: 340 zł/mp

Opakowanie: 0,040 mp – cena: 25 zł