Sezonowane – cena: 540 zł/mp
Suszone w suszarni – cena: 670 zł/mp
Opakowanie: 0,040 mp – cena: 30 zł