Źródło: flickr.com; Autor:D H Wright

Drewno grabu jest beztwardzielowe, twarde, ciężkie, sprężyste i trudne w obróbce. Ma dużą wartość opałową – jedną z największych wśród naszych drzew. Dawniej ze względu na twardość robiono z niego m.in. koła młyńskie, a z gałęzi – klatki dla ptaków. Wartość opałowa drewna suchego w kawałku o przekroju powyżej 14 cm wynosi 2200 kWh/mp. Gęstość drewna świeżo ściętego 1080 [kg/m3], a całkowicie suchego 830 [kg/m3].

Suszone w suszarni – cena: 810 zł/mp
Opakowanie 0,030 mp – cena: 40,00 zł
Opakowanie 0,060 mp – cena: 55,00 zł