Źródło: flickr.com; Autor:D H Wright

Drewno grabu jest beztwardzielowe, twarde, ciężkie, sprężyste i trudne w obróbce. Ma dużą wartość opałową – jedną z największych wśród naszych drzew. Dawniej ze względu na twardość robiono z niego m.in. koła młyńskie, a z gałęzi – klatki dla ptaków. Wartość opałowa drewna suchego w kawałku o przekroju powyżej 14 cm wynosi 2200 kWh/mp. Gęstość drewna świeżo ściętego 1080 [kg/m3], a całkowicie suchego 830 [kg/m3].

 

Sezonowane – cena: 280 zł/mp
Suszone w suszarni – cena: 340 zł/mp
Opakowanie 0,030 mp - cena: 17,50 zł
Opakowanie 0,060 mp - cena: 35,00 zł