Sezonowane – cena: 220 zł/mp

Suszone w suszarni – cena: 280 zł/mp

Opakowanie: 0,040 mp – cena: 20 zł