Cena:
Sezonowane: 200 zł/mp
Suszone w suszarni: 260 zł/mp