Buk to drewno ciężkie, zbite o wysokiej wartości opałowej. Długo się pali, wydzielając niewielka ilość dymu i pozostawiając znikomą ilość popiołu. Daje dużo ciepła i specyficznie pachnie.
Nadaje się do wszystkich pieców i kominków. Wartość opałowa drewna suchego w kawałkach o przekroju powyżej 14 cm wynosi 2100 kWh/mp. Gęstość drewna świeżo ściętego 990 [kg/m3], a całkowicie suchego 730 [kg/m3]. Ciepło spalania 4800 [kcal/kg].

Sezonowane – cena: 640 zł/mp
Suszone w suszarni – cena: 790 zł/mp
Opakowanie 0,030 mp – cena: 35,00 zł
Opakowanie 0,060 mp – cena: 45,00 zł